Một số biện pháp chống thấm cho hố thang máy

Do yêu cầu về mặt kỹ thuật nên hố thang máy bắt buộc phải luôn trong tình trạng khô ráo. Do đó ngay từ ban đầu, vấn đề chống thấm cần phải được lưu ý, đặt lên hàng đầu. Đối với các công trình xây [...]