Cảm nhận khách hàng

Cảm nhận của khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm – dịch vụ thang máy Garuda

Sản phẩm đẹp! Dù chưa biết sản phẩm chạy như thế nào, nhưng phần cơ khí và điện, tôi thấy sản phẩm không khác gì hàng ngoại.

Vũ Xuân Vinh
Tư vấn thiết kế Đồng Xanh
Công ty Cổ phần kiểm định xây dựng SCQC

Rất đẹp! Tôi rất hài lòng về sản phẩm này, cảm ơn anh.

Lê Chu Khẩn

Các sản phẩm của thang máy Garuda?